Basis of Union 1992 (Swahili language) - Msingi wa Muungano Wetu